Skip to main content

Výpočet měsíčního vyměřovacího základu OSVČ na sociální pojištění

Pro výpočet měsíčního vyměřovacího základu je nejprve třeba znát daňový základOSVČ, což lze snadno spočítat jako rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023 (hrubýroční zisk). Do roku 2023 byl roční vyměřovací základ stanoven na 50 % daňového základu, od roku 2024 činí 55 %. Měsíční vyměřovací základ pak představuje jednu dvanáctinu ročního vyměřovacího základu. Pokud je vypočtený vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, záloha na sociální pojištění činí 29,2 % z vypočteného vyměřovacího základu.

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024

  • Na hlavní činnost: 3 852 Kč
  • Na vedlejší činnost: 1 413 Kč

Splatnost zálohy na sociální pojištění je do konce měsíce, za který se záloha platí.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Výpočet zdravotního pojištění pro OSVČ zůstává beze změn. Výše vyměřovacího základu a minimálního vyměřovacího základu se nemění, což znamená, že zálohy na zdravotní pojištění se budou zvyšovat pouze v případě růstu průměrné mzdy. Měsíční zálohy pro příští rok budou vypočítány na základě příjmů z předchozího roku a budou činit 13,5 % z vyměřovacího základu (50 % daňového základu). Pokud je tato vypočtená záloha nižší než minimální, platí OSVČ minimální zálohy.

Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy. To znamená:

  • Na hlavní činnost: 2 968 Kč
  • Na vedlejší činnost: OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší neplatí zálohy, a případné pojistné se vyúčtuje na základě skutečných příjmů.

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění je do 8. dne následujícího měsíce. Nové výše záloh platí od začátku roku 2024, a tak první zvýšená záloha za leden 2024 másplatnost do 8. února 2024.

Minimální výše paušální daně OSVČ v roce 2024

Měsíční paušální daň v roce 2024 je:
1. pásmo: 7 498 Kč (min. zdrav. pojistné: 2 968 Kč, soc. pojistné: 4 430 Kč, daň z příjmů: 100 Kč)
2. pásmo: 16 745 Kč
3. pásmo: 27 139 Kč.

Vstup do paušálního režimu je dobrovolný a je možné se do něj přihlásit nejpozději do 10. ledna 2024.

Upozornit
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rádi bychom znali vaše názory, prosím, komentujtex